Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

Dla Mieczysława Karłowicza

         28 lutego 2017r. we wtorkowe, wietrzne popołudnie, uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami zgromadzili się w Sali Koncertowej naszej szkoły na wieczornicy poświęconej Mieczysławowi Karłowiczowi. Swoją obecnością zaszczyciła nas także pani Dyrektor Zofia Ziach.  Audycję przygotowała naucz. Sabina Zwijacz-Kozica we współpracy z naucz.

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane