Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

Sukces akordeonisty w Warszawie

 W dniu 11 listopada 2017, w Warszawie miał miejsce cykliczny - już III Konkurs o zasięgu ogólnopolskim pt. "I pierwszak może być mistrzem". Uczeń naszej szkoły z klasy II dz. Filii w Poroninie, akordeonista Jan Karciarz, otrzymał II nagrodę i tytuł SUPERMISTRZA. Przy rozdaniu nagród, przewodniczący Jury, szczególnie podkreślił zaangażowanie akordeonistów z naszej szkoły. W zeszłym roku bowiem, również uczeń z Filii w Poroninie z klasy akordeonu mgr Szymona Piguły, zdobył nagrodę w tym samym Konkursie.

Sukces na Konkursie w Pradze

   Od 2 do 5 listopada 2017 roku odbywął się w Pradze w Czechach III Międzynarodowy Konkurs Akordeonow»

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane