Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

Galowy koncert Jubileuszowy

 W dniu 25 listopada 2021 roku odbył się galowy Koncert Jubileuszowy zakopiańskiej szkoły muzycznej, w tym roku szkoła obchodziła swoje 75 lecie istnienia. Licznie zgromadzona publiczność w sali imienia Jana Paderewskiego w hotelu Belvedere gromkimi brawami nagrodziła wykonawców, którzy uświetnili tę podniosłą uroczystość. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Centrum Edukacji Artystycznej, władz miasta Zakopanego, instytucji kultury i media lokalne. Pani poseł Anna Paluch w swoim wystąpieniu podkreśliła, jaką ważną rolę pełni Zakopiańska szkoła muzyczna w życiu kulturalnym miasta Zakopane.

Galowy Koncert Jubileuszowy

 

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane