Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

Koncert Świąteczny

 W niedzielę 15 stycznia 2017 r, miał miejsce uroczysty koncert który odbył się w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Poroninie. Koncert był podsumowaniem pracy zespołów szkolnych w pierwszym półroczu. Jednocześnie był to kolejny występ artystyczny uczniów naszego zespołu szkół. W programie znalazły sie Kolędy i Utwory Świąteczne.Wystąpili uczniowie, absolwenci szkoły oraz nauczyciele. Wszystko odbyło się zgodnie z planem.

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane