Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

konkurs Chopinowski

 

Wyjazd na koncert

 W dniu 23.09.2021.został  zorganizowany wyjazd uczniów Szkoły Muzycznej do Krakowa na koncert orkiestry Capella Cracoviensis. Koncert na którym zabrzmiały utwory muzyki dawnej wykonane na instrumentach z epoki odbył się w Kościele Św. Katarzyny w Krakowie. Oprócz koncertu uczniowie zwiedzili Kryptę Zasłużonych na Skałce gdzie pochowany jest między innymi Karol Szymanowski, Czesław Miłosz i inni wielcy Polacy.

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane