informacja dla uczniów

        Drodzy uczniowie!! Prosimy o regularne czytanie e- dziennika MOBIREG, komunikatów, poczty i modułu zadań domowych. Uczniów, którzy dostali instrukcję do logowania się do programu MEET, prosimy o niezwłoczne zalogowanie się i uczestnictwo w zajęciaciach zbiorowych . Dziękujemy!
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane