Lekcja otwarta klasy skrzypiec

    14 lutego 2020r.  w sali koncertowej ZPSA odbyły się warsztaty skrzypcowe dla uczniów naszej szkoły. Tym razem warsztaty przybrały formę lekcji owartej którą poprowadził mgr Krzysztof Leksycki. Dziękujemy Panu Krzysztofowi za wiele cennych uwag.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane