Organizacja zajęć 26.10. - 8.11.2020 r.

UWAGA UCZNIOWIE!!!

od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.

zajęcia z gry na instrumencie uczniów PSM:

w klasach II-VI c.6 oraz II-IV c.4 realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

natomiast w klasach I c.6 i I c.4 uczniowie PSM mają możliwość realizacji w szkole lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - w porozumieniu z nauczycielem instrumentu

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane