Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary

 
  
 

PLAN PRACY SEKCJI INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH I GITARY

  NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

 

 

 

 

KLASA I POSA, PSM c6

 

 

6 XII  - „Koncert Mikołajkowy”;  utwory dowolne solo lub w duecie

10  I „ Koncert Karnawałowy”; program dowolny

27 V „ Koncert dla Mamy” ; utwory dowolne

 

 

KLASA I PSM c4

 

 

10 XII Popis półroczny: Dwa dowolne ćwiczenia i utwór dowolny

6 VI Egzamin końcoworoczny: Gama durowa 2 oktawowa, trójdźwięki,

etiuda, utwór dowolny lub część Koncertu, Concertina

 

KLASA II i III POSA

13 XII Popis półroczny uczniów: Gama durowa sposobami – c. sm i po 2 legato

+ trójdźwięki détaché , ( w klasie III gama przez 2 oktawy), etiuda, utwór dowolny lub jedna część Koncertu Concertina

     III Koncerty rekrutacyjne ( utwory dowolne)

14 III Konkurs skrzypcowy

28 V Popis końcoworoczny: w klasie II gama durowa 2 oktawowa 2 sposoby smyczkowania, trójdźwięki, etiuda, część koncertu lub utwór dowolny z fortepianem, w klasie III gama ze zmianą pozycji I – III , etiuda ze zmianą pozycji I - III  Koncert cz I lub II i III. Utwór dowolny w klasie III proszę zaliczyć wcześniej podczas koncerttu klasowego lub innego na ocenę do dziennika.

 

KLASA II, III c6 PSM, FILIA oraz II c4 PSM

 

 

13 XII Przesłuchanie półroczne: w klasie II gama durowa 2 oktawowa 2 sposobami smyczkowania, trójdźwięki, etiuda, część Koncertu lub 

utwór dowolny z fortepianem, w klasie III gama ze zmianą pozycji I – III,etiuda ze zmianą pozycji I - III Koncert cz I lub II i III. Utwór dowolny w klasie III proszę zaliczyć wcześniej podczas koncerttu klasowego lub innego na ocenę do dziennika

III Koncerty rekrutacyjne ( utwory dowolne)

14. III Konkurs skrzypcowy

28. V Przesłuchania końcoworoczne: klasa II Gama durowa 2 oktawowa 2 sposobami smyczkowania, trójdźwięki, etiuda, część Koncertu lub 

utwór dowolny z fortepianem, w klasie II c4 i  III c6 gama ze zmianą pozycji I –III, etiuda ze zmianą pozycji I - III Koncert cz I lub II i III. Utwór dowolny w klasie III proszę zaliczyć wcześniej podczas koncerttu klasowego lub innego na ocenę do dziennika

 

 

KLASA IV c6 PSM, POSA, oraz III c4 PSM FILIA

 

 

·30 X Przesłuchania techniczne: Gama durowa lub molowa ze zmianami pozycji 3 sposoby smyczkowania), pasaże ze zmianami pozycji w klasie IV détaché  + seksty lub oktawy, w klasie V legato + tercje, etiuda w klasie IV dosotosowana do aktualnych możliwości technicznych ucznia,

w klasie V wskazana etiuda dwudźwiękowa , np. ze zbiorku „ Czerwone jabłuszko” P. Wójtowicza lub „Ulubione etiudy” A. Cofalika. WAŻNE - 

Proszę zwracać uwagę na tempo etiud. 

 

18. XII Przesłuchania półroczne: Utwór dowolny, część Koncertu, W klasie V

na zaliczenie w I lub II semestrze 2 kontrastujące części Sonaty lub

Koncert i utwór dowolny, jeśli nie był wcześniej grany publicznie na ocenę. 

 

III Koncerty rekrutacyjne

 

7 VI Przesłuchania końcoworoczne:  Gama durowa lub molowa ze zmianami pozycji I – V , pasaże ze zmianami pozycji détaché a w klasie V legato

obowiązkowe dwudźwięki – w klasie IV seksty, w klasie V tercje.

Etiuda z uwzględnieniem pięciu pozycjiI, Koncert część I lub II i III, utwór dowolny który można zaliczyć wcześniej, w klasie V,  2 częsći Sonaty, jeśli nie były grane w I semestrze. 

 

 

KLASA VI  c6 i IV  c4 PSM z Filią w Poroninie

 

 

25 X Wewnętrzne przesłuchania uczniów na przesłuchania regionalne CEA,

program: Etiuda lub kaprys, koncert lub wariacje, utwór dowolny

 

8 XI Audycja uczniów reprezentujących szkołę na przesłuchaniach CEA

 

15 XI Audycja uczniów reprezentujących szkołę na przesłuchaniach CEA

 

19 XI I PRZESŁUCHANIE TECHNICZNE: ( wszyscy pozostali uczniowie

  którzy nie przygotowują się do CEA). Para gam jednoimiennych obejmująca zmiany pozycji I – VII, pasaże legato, dwudźwięki majorowe – tercje, seksty, oktawy zwykłe jedna z etiud pasażowa lub dwudźwiękowa / może być zagrana z nut/

 

20 XII – II  PRZESŁUCHANIE- AUDYCJA DLA RODZICÓW -wszyscy pozostali uczniowie , którzy nie grali na CEA – utwór dowolny z pamięci!

 

26 II – III  PRZESŁUCHANIE- wszyscy uczniowie sekcji – cz I lub II i III koncertu oraz etiuda która nie była grana publicznie. 

 

14 IV – IV  PRZESŁUCHANIE – AUDYCJA uczniowie, którzy reprezentowali Szkołę na CEA. Audycja przed egzaminem końcowym.

 

30 VI – EGZAMIN KOŃCOWY:  Wszyscy uczniowie sekcji. Etiuda lub Kaprys, utwór dowolny, część I lub II i III Koncertu, dla ambitnych 2 części Sonaty lub duet.

 

 

KLASA VIII i IX POSA

 

12 XI Przesłuchanie techniczne: para gam/ sposobami wybranymi przez pedagoga/, pasaże legato, tercje, seksty, oktawy zwykłe lub palcowane, etiuda lub kaprys.

 

14 XII Przesłuchania półroczne: 2 kontrastujące części Sonaty z fortepianem oraz druga etiuda lub kaprys. 

 

12 II AUDYCJA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH DLA RODZICÓW. W programie utwory dowolne.

4 VI Egzamin końcoworoczny: Etiuda lub kaprys I lub II i III część Koncertu + Fantazja G. Ph. Telemanna w całości.

 

 

Obowiązujący program egzaminu końcowego uczeń gra w całości z pamięci. 

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane