Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary

 
  
 

PLAN PRACY SEKCJI INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH I GITARY

  NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

 

·        

4  IX – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

·        

17 X – AUDYCJA UCZNIÓW KLASY GITARY i WIOLONCZELI ZPSA

 

·        

21 X – WARSZTATY SKRZYPCOWE / klasa od I do IX POSA, PSM/

 

·        

23 X - I PRZERSŁUCHANIE KLASY GITARY /klasa VI c6, IV c4 PSM, VI POSA godz. 16 00/

 

·        

24 X – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI – ZPSA

 

·        

30 X – Przesłuchania techniczne klasy IV i V POSA, PSM

/skrzypce 8 + 2 wiolonczela do południa oraz skrzypce 12+ wiolonczela 2 po południu/

 

·        

31 X EGZAMIN TECHNICZNY – VII, VIII, IX  POSA/ skrzypce 5 do południa/

·        

31 X – I  PRZESŁUCHANIE TECHNICZNE – klasa   VI PSM /skrzypce 10 po południu /

 

·        

6 XI - Przesłuchania techniczne klasy IV i V POSA, PSM i II

c4 /gitara 6 po południu/

·        

17 XI - WARSZTATY WIOLONCZELOWE /klasa I – VI POSA, PSM/

 

·        

20 XI – Audycja klasy gitary Pana Michała Palucha

 

·        

7 XII – KONCERT MIKOŁAJKOWY klasa I  POSA skrzypce, gitara, wiolonczela /7 do południa i  I PSM 8 po południu/

 

·        

8 XII PRZESŁUCHANIA PÓŁROCZNE klasa  I, II c4, II, III, IV, V c6 PSM i IV, V POSA / gitara 12/

 

·        

11 XII – PRZESŁUCHANIE  PÓŁROCZNE klasa I, II c4 i II, III c6 PSM /skrzypce 20, wiolonczela 4/

 

·        

12 XII – EGZAMINY PÓŁROCZNE klasa IV i V PSM, POSA / skrzypce,  wiolonczela 10 do południa 14 po południu/

 

·        

15 XII – EGZAMIN PÓŁROCZNY klas VII, VIII, IX  POSA/ skrzypce 5 do południa/

 

·        

15 XII  – II PRZERSŁUCHANIE klasa VI c6 PSM /skrzypce  10/

 

·        

18 XII – POPIS  PÓŁROCZNY klasa II i III POSA /skrzypce 7, gitara 7, wiolonczela 2/ godz. 9:00 kl. II  10: 00 klasa III.

 

·        

19 XII – II  PRZERSŁUCHANIE klasa VI c6, IV c4 PSM, VI POSA  /gitara 9/ nie ma Auli/

·        

23 XII – 1 I – PRZERWA ŚWIĄTECZNA

·        

4 I – RADA KLASYFIKACYJNA

·        

8  I – KONKURS CZYTANIA NUT A’ VISTA klasa II, III, IV POSA /skrzypce 12, wiolonczela 3/ godz. 9:00

·        

9  I – KONKURS CZYTANIA NUT A’ VISTA klasa II, III, IV PSM c6 II c4 /skrzypce 12 + 4 wiolonczela/ godz. 17 00

·        

12 I - KONKURS CZYTANIA NUT A’ VISTA klasa II, III, IV c6 oraz III c4 FILIA w Poroninie /skrzypce 8 + 1 /

·        

1 II – KONCERT  KARANAWAŁOWY klasa I PSM, POSA /cała sekcja/

·        

2 II – WARSZTATY  GITAROWE/ od klasy  I do VIII POSA, PSM /

·        

5 II – AUDYCJA KLAS GIMNAZJALNYCH  VII, VIII, IX  POSA/ skrzypce 5 do południa/

·        

5 II – III PRZESŁUCHANIE - AUDYCJA  OTWARTA klasa VI c6, PSM /skrzypce 10 po południu /

              12 – 24  LUTY  ************ FERIE ZIMOWE**************

  • 2 III – KONKURS PILNOŚCI / klasa gitary od II wzwyż/
  • 13 III – III  PRZESŁUCHANIE –AUDYCJA OTWARTA klasa VI c6, IV c4 PSM ,VI POSA  /gitara 9/

 

  • 29 III – 3 IV – FERIE ŚWIĄTECZNE

 

·        

9 IV – PRZESŁUCHANIA  KOŃCOWOROCZNE klasa II, III PSM c6 oraz I, i II c4 PSM /skrzypce11, wiolonczela 4/

·        

10 IV – PRZESŁUCHANIA  KOŃCOWOROCZNE  FILIA PORONIN klasa I, II c4 i II, III c6 PSM /skrzypce 9/

·        

23 IV POPIS KOŃCOWOROCZNY klasa II i III POSA /skrzypce 7, gitara 7, wiolonczela 2/ godz. 9:00 kl. II  10 : 00 klasa III. Aula

·        

24 IV – EGZAMINY KOŃCOWOROCZNE  klasa IV – VII POSA, PSM oraz I, II III c4 / gitara 16 / nie ma Auli/

·        

26 IV– EGZAMINY KOŃCOWE klasa VI POSA, PSM,  IVc4 PSM

/ gitara 9 do południa godz. 12 /

·        

27 IV – EGZAMINY KOŃCOWE klasa VII, VIII /skrzypce 4/

·        

27 IV – EGZAMINY KOŃCOWE klasa VI PSM /skrzypce 10 od godz. 13 00 /

·        

10 V – EGZAMINY  KOŃCOWOROCZNE  klasa IV i V PSM, POSA / skrzypce,  wiolonczela 10 do południa 14 po południu/

·        

15 V – RECITAL GIMNAZAJALISTY

·        

ok. 15 V RADA KLASYFIKACYJNA

 
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane