Sekcja Instrumentow Dętych

Plan pracy sekcji instrumentów dętych w roku szkolnym 2017/2018
 
                                                    
Nauczyciele pracujący w sekcji instrumentów dętych
 
Karolina Siaśkiewicz -  flet
Zuzanna Michna - flet
Jan Siaśkiewicz - klarnet i saksofon
Krzysztof Groński – akordeon /Zakopane, Poronin/
Szymon Piguła – akordeon /Poronin/
Piotr Bednarczyk – trąbka
Paulina Martini - śpiew
                                
Kalendarz
·       7 września– zebranie z nauczycielami sekcji na którym oprócz terminarza poruszono następującą tematykę: 
1.     Sprawdzenie listy uczniów i przydziału do poszczególnych nauczycieli oraz przydziału akompaniamentów,
2.     Omówienie dyscypliny pracy, sporządzenie planów zajęć indywidualnych zgodnych z wymogami dotyczącymi higieny pracy
3.     Ustalenie harmonogramu przebiegu pracy w tym, przesłuchań, egzaminów, koncertów, udziału w konkursach oraz udziału w szkoleniach dla nauczycieli.
4.     Kontynuacja działań prowadzenia strony internetowej szkoły przez nauczycieli muzyków, w szczególności przez p. Jana Siaśkiewicza i Krzysztofa Grońskiego
5.     Zwrócenie szczególnej uwagi w realizacji podstawy programowej, na ewaluację dotyczącą czytania nut a’vista, przeprowadzenie ewaluacji oraz omówienie wniosków – w drugim semestrze.
6.     Omówienie tematu dotyczącego udoskonalenia lub uzupełnienia strony internetowej szkoły, jako jednego z priorytetów nadzoru CEA
7.     Omówienie spotkań dotyczących opieki merytorycznej dla nauczycieli odbywających kolejny rok stażu w ramach awansu zawodowego /awans naucz. mianowanego/obserwacje lekcji styczeń, kwiecień u naucz. K. Siaśkiewicz oraz 1 raz w miesiącu u naucz. Zuzanny Michna /awans naucz. kontraktowego/
8.     Ze względu na Termomodernizację która zaplanowana jest od czerwca w naszej szkole, realizacja programu dydaktycznego wraz z klasyfikacją będzie przeprowadzona do końca kwietnia, w maju i czerwcu będą odbywać się audycje, koncerty lub wycieczki edukacyjne. 
 
Planuje się:
·       Od 12 do 15 września – odbędą sięw naszej szkole I Podhalańskie Spotkania Klarnetowe w formie warsztatów dla uczniów i studentów, prowadzone przez prof. Romualda Gołębiowskiego z Akademii Muz. z Warszawy – udział uczniów naszej szkoły/J. Siaśkiewicz/
·       1 X – Koncert inauguracyjny XIX Ogólnopolskich warsztatów Fletowych – udział uczniów 
·       24 X - udział uczniów i nauczycieli w Koncercie Jesiennym w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki – wieczór muzyczno-literacki wspólnie
          ze szkołą Hotelarską /M. Lubowicz, naucz. instrumentów/
·       7 XII - Koncert Mikołajkowy klas pierwszych PSM /p. Barańska PSM i  nauczyciele instr/ oraz /wychowawca klas POSA i naucz. instr./
·       14 XII – przesłuchanie półroczne - fletu, klarnet /kl. IV, V, VI, VII, VIII/ ZPSA – flet, klarnet /wszystkie w Zakopanem
·       15 XII - przesłuchanie półroczne - akordeon, trąbka /wszyscy w Poroninie
·       21XII Koncert Świąteczny - soliści oraz chór – kolędy  /w auli ZPSA /
·        23 XII – 01 stycznia - przerwa świąteczna
·        1 II – Koncert karnawałowy i zabawa – klasy I ZPSA /naucz. instrumentów, wychowawca klasy POSA i J. Barańska-Różak PSM i S. Zwijacz-Kozica/
·       8 II - Przesłuchanie – forma cykliczna /klasy VIdz, IV mł, i IX/
·       12 lutego – 24 lutyzimoweferie semestralne
·       marzec, kwiecień – udział uczniów w audycjach rekrutacyjnych dla szkół i przedszkoli
·       29 III – 3 IVprzerwa świąteczna
·       19 IV – egzamin roczny – flety, klarnety /bez klasy I i ostatniej/
·       19 IV –Audycja Wiosenna - dla wybranych uczniów sekcji
·       20 IV – egzamin roczny – akordeony /bez klasy I i ostatniej/
·       26 IV-  Egzamin końcowy /flety + klarnet/ w Zakopanem
·       27 IV – Egzamin końcowy /akordeony/ w Poroninie
·       15 V – Recital gimnazjalisty /4 uczniów /wszystkie sekcje/
·       15 V  - Rada Klasyfikacyjna
·       25 V -  Dzień Mamykoncert klasy I ZPSA
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane