Sekcja Pianistyczna

 

Plan pracy sekcji pianistycznej na rok szkolny  2017/18

I półrocze

Klasa I POSA, PSM

7 grudnia 2017 – audycja mikołajkowa

Udział uczniów z sekcji pianistycznej w Międzynarodowym Dniu Muzyki

Klasy II – IX POSA (oprócz VI), II – V PSM c/6 i II – III PSM c/4

Przesłuchania półroczne 18 i 19 grudnia 2017:

1. Gama Durowa

2. Etiuda na obie ręce

3. Utwór polifoniczny

4. Forma sonatowa, wariacje, itp.

18 – 19 styczeń 2018 – koncert utworów dowolnych

 

II półrocze

Klasa I POSA, PSM

styczeń 2018 – audycja karnawałowa POSA

1 luty 2018 – audycja karnawałowa PSM

maj 2018 – audycja z okazji Dnia Mamy

maj 2018 – koncert integracyjny z klasą VI

 

Klasy II – IX POSA (oprócz VI), II – V PSM c/6 i II – III PSM c/4

Przesłuchania końcowo roczne 23 i 24 kwietnia 2018:

1. Gama mollowa

2. Etiuda

3. Utwór polifoniczny

4. Forma sonatowa …

5. Utwór dowolny

Przesłuchania klas VI POSA i PSM

I przesłuchanie – 14 listopada 2017

II przesłuchanie – 22, 23 styczeń 2018

III przesłuchanie – 5, 6 marzec 2018

Egzamin końcowy – 28 kwietnia 2018

 

Kwiecień 2018 – konkurs na najlepiej wykonaną inwencję dwugłosową

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane