Sekcja Przedmiotów Teoretycznych i Zespołów

Plan pracy sekcji przedmiotów teoretycznych w roku szkolnym 2017/2018
 
                                                    
 
                                       Nauczyciele pracujący w sekcji                                                       
               Jadwiga Barańska-Różak - rytmika, kształcenie słuchu 
 
 Maria Czubernat-Gródek – rytmika, kształcenie słuchu, audycje
                                                                                muzyczne, chór
      Mirosława Lubowicz – kształcenie słuchu, zespoły wokalne/chór
Sabina Zwijacz-Kozica – audycje muzyczne, literatura muz.,
                                                                       historia muzyki
 
                                
Kalendarz
 
·       7 września– zebranie z nauczycielami sekcji na którym oprócz terminarza poruszono następującą tematykę: 
1.     Sprawdzenie listy uczniów i przydziału do poszczególnych nauczycieli oraz przydziału akompaniamentów,
2.     Omówienie dyscypliny pracy, sporządzenie planów zajęć indywidualnych zgodnych z wymogami dotyczącymi higieny pracy
3.     Ustalenie harmonogramu przebiegu pracy w tym, przesłuchań, egzaminów, koncertów, udziału w konkursach oraz udziału w szkoleniach dla nauczycieli
4.     Omówienie Koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki – organizacja, udział uczniów i nauczycieli jako wykonawców
5.     Kontynuacja działań prowadzenia strony internetowej szkoły przez nauczycieli muzyków, w szczególności przez p. Jana Siaśkiewicza i Krzysztofa Grońskiego
6.     Zwrócenie szczególnej uwagi w realizacji podstawy programowej, na ewaluację dotyczącą czytania nut a’vista
7.     Omówienie stanu poziomu z Kształcenia słuchu po przeprowadzonym Sprawdzianie z CEA w naszej szkole w roku 2016
8.     Wdrożenie /mimo uzyskania +60 pkt/100/ programu naprawczego w poszczególnych specyfikacjach z przedmiotu / np. interwały, rytmy
Wprowadzenie lekcji wyrównawczych dla klas najwyższych I stopnia co najmniej 2 razy w miesiącu
9.     Omówienie tematu dotyczącego udoskonalenia lub uzupełnienia strony internetowej szkoły, jako jednego z priorytetów nadzoru CEA
10.        Omówienie spotkań dotyczących opieki merytorycznej dla nauczycieli odbywających kolejny rok stażu w ramach awansu zawodowego
   /awans naucz. mianowanego/ obserwacje lekcjiraz w semestrze – styczeń, kwiecień u naucz. S. Zwijacz-Kozica.
11.        Ze względu na Termomodernizację która zaplanowana jest od czerwca w naszej szkole, realizacja programu dydaktycznego wraz z klasyfikacją
         będzie przeprowadzona do końca kwietnia, w maju i czerwcu będą odbywać się audycje, koncerty lub wycieczki edukacyjne. 
 
Planuje się:
·         12-15 września - Udział uczniów i nauczycieli w wykładzie prof. Romualda Gołębiowskiego „O muzyce W. A. Mozarta” w ramach warsztatów       
„I Podhalańskie Spotkania Klarnetowe” w naszej szkole
- wrzesień - Udział uczniów i nauczycieli w koncertach festiwalu „Muzyka na szczytach”
·       1 X – Koncert Inauguracyjny/ XIX Ogólnopolskie Warsztaty Fletowe – udział uczniów i nauczycieli
·       20 X - Koncert Inauguracyjny/rozpoczęcie warsztatów - Udział uczniów i nauczycieli w koncertach corocznych mistrzowskich kursów muzycznych
           „Zakopiańskiej Akademii Sztuki”
·       24 X - udział uczniów i nauczycieli w Koncercie Jesiennym w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki – wieczór muzyczno-literacki wspólnie
           ze szkołą Hotelarską /M. Lubowicz, nauczyciele instrumentów/
·       16 XI – wyjazd uczniów wraz z nauczycielami do Filharmonii Krakowskiej /M. Czubernat-Gródek, S. Zwijacz-Kozica/
·       7 XII - Koncert Mikołajkowy klas pierwszych PSM /p. Barańska, nauczyciele instr/ i POSA /wychowawca klasy, naucz. insr./
·       21XII – Koncert Świąteczny – chór/zespoły/w auli PSA /
·        23 XII – 01 stycznia - przerwa świąteczna
·        1 II – Koncert karnawałowy i zabawa – klasy I ZPSA /J. Barańska-Różak, wychowawcy klas i naucz. instrumentów
·       luty – zadania konkursowe z kształcenia słuchu w poszczególnych klasach /Rozpoznawanie interwałów/ w celu wyłonienia najlepszych uczniów
                 do konkursu na koniec roku /J. Barańska-Różak, M. Czubernat-  Gródek, M. Lubowicz/
·       12 lutego – 24 luty – zimoweferie semestralne
·       marzec, kwiecień – udział uczniów w audycjach rekrutacyjnych dla szkół i przedszkoli
·       marzec – zadania konkursowe z kształcenia słuchu /Znajomość budowy gam według programu/J. Barańska-Różak, M. Czubernat-Gródek, M. Lubowicz/
·       29 III – 3 IVprzerwa świąteczna
·       kwiecień – wewnętrzny konkurs szkolny na zadania z kształcenia słuchu /J. Barańska-Różak, M. Czubernat-Gródek, M. Lubowicz/
·       19 IV –Audycja Wiosenna - dla klas I wybranych uczniów
·       18 IV – egzamin końcowy z Audycji Muzycznych /S. Zwijacz-Kozica, M. Czubernat-Gródek/
·       25 IV – Sprawdzian końcowy z Kształcenia Słuchu /M. Lubowicz, M. Czubernat-Gródek/
·       15 V -   Rada Klasyfikacyjna
·       25 V -  Dzień Mamy – koncert klas I ZPSA/p. Barańska, nauczyciele instr/ i POSA /wychowawca klasy, naucz. insr./
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane