Sekcja Przedmiotów Teoretycznych i Zespołów

Plan pracy sekcji przedmiotów teoretycznych w roku szkolnym 2019/2020

 

                       

Nauczyciele pracujący w sekcji:

 

Jadwiga Barańska-Różak – rytmika, kształcenie słuchu

Maria Czubernat-Gródek – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór

Monika Sarka – rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Mirosława Lubowicz – kształcenie słuchu, zespoły wokalne/chór

Sabina Zwijacz-Kozica – audycje muzyczne, literatura muzyczne

 Jan Siaśkiewicz - kierownik sekcji

                  

Kalendarz

 

27 sierpnia– zebranie z nauczycielami sekcji na którym oprócz terminarza poruszono następującą tematykę: 

 

1.  

Sprawdzenie listy uczniów i przydziału klas do poszczególnych nauczycieli 

2.  

Omówienie dyscypliny pracy, sporządzenie planów zajęć indywidualnych zgodnych z wymogami dotyczącymi higieny pracy

3.  

Ustalenie harmonogramu przebiegu pracy w tym, przesłuchań, egzaminów, koncertów, udziału w konkursach oraz udziału nauczycieli w szkoleniach metodycznych

4.  

Zwrócenie szczególnej uwagi w realizacji podstawy programowej, na ewaluację dotyczącą podnoszenia poziomu kształcenia słuchu w naszej szkole

5.  

Omówienie stanu poziomu  Kształcenia słuchu po przeprowadzonym Sprawdzianie  CEA w naszej szkole w roku 2019 oraz wdrożenie programu naprawczego w poszczególnych specyfikacjach przedmiotu

6.  

 uzupełnienie w statucie zapisu o zrealizowaniu testu z Kształcenia słuchu po klasie III podsumowującego wiadomości i umiejętności z zakresu I etapu nauki /dodanie podpunktu 14 b w pkt.8 rozdziału - Wewnętrzny system oceniania

 Planuje się:

·      

 2 września – Uroczyste rozpoczęcie |Roku szkolnego 2019/2020, zapoznanie z planem zajęć na Rok szkolny w PSM, przedstawienie nauczycieli prowadzących przedmioty zbiorowe uczniom klas pierwszych

·      

 Udział uczniów i nauczycieli w wykładzie i koncertach

                            w ramach „III Podhalańskich |Spotkań          Klarnetowych”

·      

 Udział uczniów i nauczycieli w koncertach festiwalu „Muzyka na szczytach”

·      

październik - udział nauczycieli i uczniów w Koncercie jesiennym zorganizowanym wspólnie z TARPiK z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w Jasnym Pałacu.  

·      

6 grudzień - Koncert Mikołajkowy klas pierwszych ZPSA

·      

14 grudzień – wyjazd uczniów wraz z nauczycielami na spektakl baletowy ”Dziadek do Orzechów” P. Czajkowskiego -

w ramach przedmiotu Audycje muzyczne /Kraków Centrum Kongresowe ICE    

·      

20 grudzień Koncert Świąteczny – kolędy z opłatkiem

·      

 23 XII – 01 stycznia - przerwa świąteczna

·      

23 styczeń – Koncert karnawałowy i zabawa – klasy pierwsze ZPSA

·      

27 styczeń – 9 luty – zimowe ferie semestralne

·      

Luty – Audycja poświęcona patronowi szkoły /M. Karłowiczowi

·      

marzec, kwiecień – udział uczniów w audycjach rekrutacyjnych

                dla szkół i przedszkoli

·      

Luty – I etap Szkolnego Konkursu Wiedzy o wybranym kompozytorze

·      

Marzec – I etap Szkolnego Konkursu z Kształcenia słuchu

podział na 2 grupy: kl. III/I oraz V/VI.

zadania konkursowe z zakresu podstawy programowej/

·      

09 – 14 kwiecień przerwa świąteczna

·      

kwiecień – II etap szkolnego Konkursu Wiedzy o wybranym kompozytorze

·      

kwiecień – II etap szkolnego Konkursu z kształcenia słuchu

·      

2 kwiecień – Ogólnopolski test CEA z Kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla klas VI/IVmł

·      

kwiecień /maj – wyjazd uczniów do Opery lub Filharmonii

·      

26 maj -  Dzień Mamy – koncert klas pierwszych ZPSA

·      

28 maj – Sprawdzian końcowy z kształcenia słuchu klasy III ZPSA

·      

28 maj – Sprawdzian końcowy z kszt. słuchu klasy VI/IVmł ZPSA

·      

28 maj – Sprawdzian końcowy z Audycji muz. klasy VI/IVmł ZPSA

·      

czerwiec -   Rada Klasyfikacyjna

·      

25, 26 czerwiec  - zakończenie roku szkolnego

 

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane